KVO11:9 verktyg

En standard för ledningssystem utformad efter vård och omsorgsverksamheternas krav och behov. KVO11:9 är en SWEDAC godkänd standard.*

*Swedac, styrelesen för ackreditering och teknisk kontroll

Effektiv ledning och styrning med

Orna logo

Modulärt och konfigurerbart system för bästa anpassning till er verksamhet

KVO
Automatisk egenkontroll

Provide insights into team performance and engagement

Egenkontroll

Provide insights into team performance, engagement, and satisfaction.

Learn more
Extra information can be added here.
Link
Fullt automatiskt

Provide insights into team performance, engagement, and satisfaction.

Samarbete

Provide insights into team performance, engagement, and satisfaction.

Egenkontroll

Provide insights into team performance, engagement, and satisfaction.

Learn more
Extra information can be added here.
Link