KVO förbättrar vård och omsorg

KVO hjälper verksamheter i vård och omsorg att säkerställa hög patientsäkerhet, skapa hög kvalitet, god arbetsmiljö, god informationssäkerhet och minskad påverkan på miljön.

KVO AB erbjuder ackrediterad verifiering för ordningen KVO11:9. KVO AB är ackrediterat av Swedac och KVO11:9 är en Swedac godkänd ordning. Läs mer om KVO AB som ackrediterat verifieringsorgan.

KVO

Vad vi erbjuder

Image of system
KVO11:9

Som huvudman för ordningen KVO11:9 utfärdar och publicerar KVO AB intyg på genomgången verifiering

Enligt ordningen KVO11:9 ska samtliga godkända verifieringar publiceras. Som huvudman för ordningen publicerar KVO AB och utfärdar certifikat.

Lättanvänt
Säkert
Läs mer!
Människor som samarbetar
KVo tjänster

Utforska våra tjänster

Kugghjul

Utbildning

Tjänsten ger er möjlighet att få praktiskt stöd i införandet av ledningssystemet, anpassat efter er verksamhet och inom en kort tid.

Förstoringsglas

Internrevision

Tjänsten ger er möjlighet att på ett effektivt sätt preparera er och säkerställa ett bra utfall av den årliga revisionen som skall genomföras.

Utforska mer
ORNA LEdningssystem

Ett beprövat och fungerande ledningssystem för vården

ORNA ledningssystem täcker alla områden i kvalitetssäkring med sina moduler

Avvikelser
Utbildningar
Dokument
Mätningar
Analyser
Checklistor
Riskbedömning

KVO11:9 krav D, Standard för vård och omsorgsverksamhet

KVO11:9 krav D är standarden som egendeklarationen i ordningen KVO11:9 skrivs för. Standarden utgår från Socialstyrelsens föreskrift för ledningssystem SOSFS2011:9, lagar som styr svensk vård och omsorg samt allmänna principer för systematiskt kvalitetsarbete.

KVO standard dokument