Vem använder standarden

Standarden möter samtliga krav som Regioner och försäkringsbolag ställer på ledningssystem för kvalitet, patientsäkerhet, arbetsmiljö, informationssäkerhet och miljö.

Standard-
överensstämmelse

Under 2023 har vi varit i kontakt med alla regioner. När vi jämför kraven som regioner ställer mot standarden så ser vi att KVO11:9 väl täcker samtliga krav.

Ständiga förbättringar

I KVO11:9 finns också en funktion för ständiga förbättringar. När krav eller lagar uppdateras så kommer även KVO11:9 att anpassas till de nya förhållanden på ett strukturerat sätt.