KVO AB

KVO AB har utvecklat en svensk standard för ledningssystem som är utformad efter vård och omsorgsverksamheternas krav och behov. KVO11:9 är en SWEDAC godkänd standard.*

En certifiering för KVO11:9 visar att verksamheten efterlever krav och lagar för

- Kvalitet
- Patientsäkerhet                              
- Informationssäkerhet
- Arbetsmiljö
- Organisatorisk arbetsmiljö
- Miljö
- Affärsmässighet

*Myndigheten för ackreditering och teknisk kontroll

Vår mission och vår vision picture

Long heading is what you see here in this feature section

Vår vision

är att hjälpa svenska vård och omsorgsgivare, att enklare och med bättre resultat arbeta med systematiskt kvalitetsarbete.

Vår mission

är att all vård- och omsorgsverksamhet ska arbeta regelbundet med strukturerat kvalitetsarbete, och skapa bättre kvalitet, patientsäkerhet och effektivitet.

KVO11:9, godkänd av Swedac baserat på ISO/IEC standarder

KVO11:9 är skrivet utifrån EA-1/22 och med hänsyn taget till kraven i SS-EN ISO/IEC 17011:2018, SS-EN ISO/IEC 17029:2019 ISO. Det är utifrån dessa standarder som Swedac har bedömt och godkänt KVO11:9.

Lätt att uppfylla krav

är utformad så att det ska vara lätt för en verksamhet inom vård och omsorg att uppfylla alla de krav på kvalitet och systematiskt kvalitetsarbete som lagar och förordningar ställer.

Anpassat för vård och omsorg

är skriven på ett språk och ett format anpassat för vård och omsorg. Detta gör det lättare och snabbare att komma i gång med det systematiska kvalitetsarbetet jämfört med andra standards.

Ni följer regelverket som styr verksamheten

täcker samtliga krav och regler som ställs på en verksamhet inom vård och omsorg. Enligt lagen behöver verksamheten ha ett ledningssystem som täcker flera krav, inte bara kvalitet och miljö. En verksamhet som är certifierad för KVO11:9 vet att man följer de lagar och förordningar som styr verksamheten

En certifiering ersätter flera

täcker samtliga lagområden som styr verksamheter inom vård och omsorg, vilket innebär att 1 certifiering räcker. I övriga standarder krävs upp till och med 5 certifieringar för att täcka alla områden. Detta innebär att ni som vård och omsorgsgivare spar tid och kostnader med KVO11:9

Stetoscope